شرح حال     |       آلبوم       |          فعاليت ها          |         تماس        |        جستجو

آرشيو کلي آثار

جمعه گردي ها    |    مقالات    |    اسلام و تشيع    |    فرهنگ شناسی    |  ادبيات، تاريخ، فرهنگ  |  شعرها 

  کتابخانهء اينترنتي   |  نامه هاي سرگشاده  |  مجموعۀ «در قلمروی فرهنگ»  |  خط پرسيک

افزوده های فروردين و ارديبهشت ماه 1393

14 کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب در شعر امروز ايران

تئوری شعر: از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء «سه پله تا شکوه»

مجموعهء «کليد آذرخش»

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه) (پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

در چند و چون «آلترناتيو»

در چند و چون «انتخابات آزاد»

============

گفتگوی ميرزاآقا عسگری (مانی)

 با نوری علا، در راديو مانی

شمه ای از شرح حال

در سه قسمت:

1   2   3

============

بی پرده بی تعارف

با اسماعیل نوری علا

برنامه ای از مهدی فلاحتی

در صدای امريکا:

قسمت اول   قسمت دوم

============

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفتگو با اسماعيل نوری علا

پرسش ها از سايت توانا

ويدئو

=========

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت

(1)  (2)   (3)   (4)

گفتگوگر: حسين حجازی 

از 2  بهمن تا 7 اسفند 1392

========

 

از مجموعهء «نگاهی ارزيابانه به يک شعر»>>>

شعری ازشکوه ميرزادگی: تنگ بلاغی، نياوفر آبی!

در برنامهء عليرضا ميبدی ـ راديو همراه

3 ارديبهشت 1393

دربارهء موانع اتحاد سکولار دموکرات ها

در برنامهء ياران با عليرضا ميبدی ـ تلويزيون پارس

3 ارديبهشت 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

29 فروردين 1393

انحلال؛ تنها چارهء رژيم های ايدئولوژيک

مسئلهء اساسی پيش روی همهء کسانی که حکومت اسلامی مسلط بر ايران را نافی منافع ملی می دانند يافتن راه های عملی برای «تغيير» آن است؛ منتزع از اينکه هر کس، به خيال خود، اين تغيير را تدريجی و اصلاحی بخواهد يا ناگهانی و انحلالی، و يا بصورت ترکيبی از اين دو روش. اما، بدون تمرکز بر روش های علمی «تغيير»، چگونه می توان به کارائی برنامه های خود برای تغيير اطمينان داشت؟

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

دربارهء نامه به شعران جهان و مسئلهء روشنفکران

گفتگو با حسين حجازی در راديو پرشين

27 فروردين 1393

دربارهء بخشش متهم از جانب شاکيان خصوصی در شهرستان نور

و نامهء سه شاعر ايرانی

گفتگو با عليرضا ميبدی و عليرضا نوری زاده

در برنامهء ياران از تلويزيون پارس

26 فروردين 1393

شاعران جهان! در جشنوارهء شعر حکومت اسلامی شرکت نکنيد!

اسماعيل نوری علا ـ ميرزا آقا عسگری ـ افشين بابازاده

25 فروردين 1393

اشاره: مطابق خبر مندرج در رسانه های ايران، قرار است در ارديبهشت ماه برنامه هائی به نام «جشنوارهء بين المللی شعر فجر» در تهران برگزار شود. مسئول اين جشنواره در تاريخ 24 فروردین 1393 به خبرگزاری فارس چنين گفته است: «شاعرانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، الجزایر، مراکش، عراق و سوئد انتخاب شده اند که فعلاً امکان اعلام اسامی آنها وجود ندارد... البته زمانی که بلیط آنها تهیه شد و ساعت ورود اعلام شد ما اسامی را اعلام خواهیم کرد!» اين نامه را سه شاعر تبعيدی از سه نسل شاعران ايران خطاب به شاعران غير ايرانی که به شرکت در اين جشنواره دعوت شده اند نوشته و از همگان می خواهند تا با امضای «پتيشن» مربوطه آنها را در اين مورد حمايت کنند.

چرا مقالهء «مفهوم جعلی دولت سازی» نوشته شد؟

گفتگو با سعيد بهبهانی در تلويزيون ميهن

22 فروردين 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

22 فروردين 1393

مفهوم جعلی «ملت سازی»

«عضويت» در هر مجموعهء اجتماعی ناشی از وجود عامل «داوطلبی» است و، در صورت فقدان اين عامل، افراد يا گروه هائی که داوطلب عضويت نباشند می کوشند تا اين عضويت را باطل کنند و، در اين صورت، نمی توان کوشش آنها را تنها با طرح شعارهای احساساتی باطل و به ناحق دانست و حتی، بر اساس آن، به سرکوب شان پرداخت.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

از مجموعهء «نگاهی ارزيابانه به يک شعر»>>>

شعری از احمد شاملو ـ من و تو، درخت و بارون

در برنامهء عليرضا ميبدی ـ راديو همراه

19 فروردين 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

15 فروردين 1393

معناهای دوگانهء انتخاب

هدف از نوشتن اين مقاله پرداختن صرف به حادثهء نکبت بار «همه پرسی فروردين پنجاه و هشت» نيست بلکه چون بنظر می رسد که دير يا زود، و چه بخواهيم و چه نه، زمان فروپاشی حکومت اسلامی و تشکيل يک «دولت موقت» يا «گذار ِ» ديگر نيز فرا خواهد رسيد و موضوع رفراندوم و انتخابات نيز ديگرباره در دستور کار قرار خواهد گرفت بايد ببينيم که از حادثهء سال پنجاه و هشت، و سوابق آن، برای روياروئی با حادثهء سال نامعلومی که در انتظار ملت ما نشسته است، چه درس هائی می توان گرفت.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

دربارهء اپوزيسيون حکومت اسلامی و آيندهء ايران

گفتگوگر: فرامرز فروزنده

در برنامهء همصدائی تلويزيون انديشه

14 فروردين 1393

نگاهی به تحولات روابط روشنفکران ايرانی با قدرت (کانون نويسندگان ايران)

قسمت (5)  در 13 فروردين 1393

گفتگوگر: حسين حجازی در راديو پرشين 

قسمت های (1)  (2)   (3)  از 2 بهمن1392 به بعد

قسمت (4) در سال 1392

قسمت (6) در 21 فروردين 1393

دربارهء دو موضوع: اعدام ـ و کوشش برای اتحاد سکولار دموکرات ها

در برنامهء ياران با عليرضا ميبدی ـ تلويزيون پارس

12 فروردين 1393

رفراندوم 12 فروردين 1358و وضعيت کنونی

با شرکت مهرداد درويش پور

در برنامهء کاوش، به مديريت ارش لرستانی، در تلويزيون کرد تی.وی

12 فروردين 1393

از مجموعهء «نگاهی ارزيابانه به يک شعر»>>>

شعری از پرتو نوری علا ـ سلسله بر دست، در برج اقبال

در برنامهء عليرضا ميبدی ـ راديو همراه

11 فروردين 1393

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

8 فروردين 1393

دموکراسی؛ واژه ای با چند معنا

از مجموعهء آنچه که در مورد دموکراسی و روابط اش با ساير مفاهيم علوم سياسی گفته می شود می توان ديد که در دموکراسی با پديده ای «چند سويه» سر و کار داريم که از يک طرف کثرت مدار است، از طرفی ديگر دموکرات، و دو سوی ديگرش هم سکولاريسم و آزادی را تضمين می کنند. اين ارکان چهارگانه از يکديگر تفکيک پذير نيستند و هرگاه که پای يکی شان بلرزد و لنگ شود آن سه ديگر توان تأمين دموکراسی راستين را نخواهند داشت.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

 

پيام نوروزی ـ به سفارش تلويزيون روژهلات

از مجموعهء «جمعه گردی ها»>>>

1 فروردين 1393

نوروز: مژدهء پيروزی های ترديد ناپذير

نوروز و بهار را می توان نماد انقلاب و دگرگونی بنيادی نيز دانست. با فرا رسيدن بهار حکومت زمستان  و سرما و تاريکی و رخوت و مرگ به پايان می رسد و عناصر طبيعت هم پيروزی خورشيد، پيدايش اميد به بهبود اوضاع جوی، نوزائی گياهان و آغاز دوران رشد و توسعه را، در ضرباهنگی از اعتدال که، نه در محافظه کاری، که در جهشی انقلابی به سوی دگرگونی، همچون نمايشی آشکارا سمبوليک، در پيش چشم ما بروی پرده می آورند.

 پيوند برای شنيدن و دانلود فايل صوتی با صدای سعيد بهبهانی

بررسی اوضاع سياسی در آستانهء سال نو

گفتگوگر: سيروس ملکوتی

در برنامهء پويش ـ تلويزيون روژهلات

تضاد نوروز ايرانی با اسلام و تشيع

گفتگوگر: حسين حجازی

در برنامهء حد هفتم ـ راديو پرشين

مجموعهء گفتگوها

1341 تا 1388

1389

1390

1391

1392

1393

=================

دربارهء گذشته و اکنون

سياست و ادبيات و هنر ايران

گفتگوگر: عليرضا ميبدی

بخش 1: 15 آبان 1392

بخش 2:  17 آبان 1392

بخش 3:  19 آبان 1392

بخش 4:  20 آبان 1392

بخش 5:  22 آبان 1392

بخش 6:  24 آبان 1392

بخش 7:  27 آبان 1392

بخش 8:  4 آذر 1392

بخش9: 6 آذر 1392

بخش 10: 15 آذر 1392

بخش 11: 18 آذر 1392

بخش 12: 25 آذر 1392

بخش 13: 27 آذر 1392

بخش 14: 29 آذر  1392

بخش 15: 6 دی 1392

بخش 16: 9 دی 1392

بخش 17: 16 دی 1392

بخش 18: 18 دی 1392

بخش 19: 20 دی 1392

بخش 20: 27 دی 1392

بخش 21: 30 دی 1392

بخش 22: 7 بهمن 1391

بخش 23: 9 بهمن 1392

بخش 24: 16 بهمن 1392

بخش 25: 18 بهمن 1392

بخش 26: 21 بهمن 1392

بخش 27: 2 اسفند 1392

بخش 28: 12 اسفند 1392

بخش 29: 14 اسفند 1392

بخش 30: 16 اسفند 1392

============

جنبش سکولار دموکراسی ايران

================

================

© 2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630

99

web analytics
99