آرشيو کلي آثار    شرح حال      فعاليت ها     آلبوم     جستجو        تماس    

English Section

 

کتابخانهء اينترنتي 

پانزده کتاب نوری علا

به رايگان بر روی اينترنت:

صور و اسباب

در شعر امروز ايران

تئوری شعر:

از موج نو تا شعر عشق

مجموعهء سه پله تا شکوه

مجموعهء کليد آذرخش

موريانه ها و چشمه:

يک شعر بلند

زندگی کمال اتاتورک (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

(خريد نسخهء چاپی)

ترک های امروز (ترجمه)

(پی.دی.اف)  (ورد)

جامعه شناسی تشيع اثنی عشری

پيدايش و نقش دينکاران امامی

(خريد نسخهء چاپی)

مبانی سکولاريسم نو

سکولاريسم نو برای ايران

(خريد نسخهء چاپی دو کتاب بالا)

فدراليسم يا عدم تمرکز

در چند و چون آلترناتيو

در چند وچون انتخابات آزاد

سخنرانی بمناسبت انتشاردو کتاب

 دربارهء سکولاريسم نو

مجموعهء تلويزيونی

در پيشگاه فرهنگ

مجموعۀ در قلمرو فرهنگ 

نظری  دربارهء نوری علا

 نظر شهرام همايون

نهادسازی سياسی: شباهت با شرکت های سهامی عام و خاص

در برنامهء نگاه بمديريت عليرضا ميبدی

فايل تصويری      فايل صوتی           دانلود

30 تير 1396

سکولار دموکراسی، تنها آلترناتيو برانداز حکومت اسلامی

در گفتگوئی تلويزيونی با عليرضا نوری زاده

فايل تصويری     فايل صوتی 

30 تير 1396

عشق به ادبیات، آزادی و سکولاریسم

در مهمانی اسماعیل نوری‌علا

صادق صبا

میزبان این هفتهء ما اسماعیل نوری‌علا است. آقای نوری‌علا از شاعران و نویسندگان معروف ایران است ولی در سال های اخیر بیشتر به فعالیت ساسی علیه حکومت ایران مشغول بوده است. او در دهه چهل شمسی از بنیانگذاران مکتب شعری جدیدی در ایران بود که به شعر موج نو شهرت یافت. آقای نوری علا کتاب‌های متعددی در نقد ادبی نوشت و جنگ‌های ادبی زیادی را به راه انداخت. او از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران در رژیم گذشته بود که برای آزادی بیان مبارزه می‌کرد. بعد از انقلاب چند ماهی در تلویزیون جمهوری اسلامی فعالیت کرد ولی بعد به خارج از کشورمهاجرت کرد. آقای نوری علا در سال‌های اخیر در جنبشی فعال است که هدفش ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکراسی به جای جمهوری اسلامی ایران است. او در دنور آمریکا زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفت‌وگو کردم.

18 تير 1396

ناصر با شب الفتی ندارد

محمد تنگستانی

ما در ایران وایر به مناسبت زادروز ناصر تقوائی ویژه ‌نامه‌ای تهیه کرده‌ایم و سعی داشته‌ایم به آن جنبه‌هایی از هنر و تفکر ناصر تقوایی بپردازیم که تا کنون به آنها کمتر توجه شده است. هنر و سینمای ناصر تقوایی مانند هر فرد نامدار و تاثیرگذاری موافقان و مخالفانی دارد. ما سعی کرده‌ایم دیدگاه‌های مختلف را گردآوری و به شما عرضه کنیم... در اولین بخش، یادداشت اسماعیل نوری ‌علاء، شاعر و منتقد ادبیات معاصر را می‌خوانید. آقای نوری‌ علاء از دوستان ناصر تقوایی و نظریه‌پرداز شعر موج نو در ادبیات معاصر ایران است.

17 تير 1396

پرسش هائی از آقای دکتر عليرضا نوری زاده!

آيا تمايلات هميشگی آقای نوری زاده به جريان اصلاح طلبی اکنون بصورت ظهور آشکار مخالفت و انکار جريان سکولار دموکراسی در آمده است؟ آيا تابستان داغی پيش روی ما است؟ آيا قرار است کسی پنجرهء خوابگاه رهبر را شبانه باز بگذارد تا حضرت آقا دچار سرما خوردگی شديد شده و دار فانی را ترک کند؟ آيا اعراب و اسرائيل و امريکا قصد حمله به ايران را دارند؟ آيا حکومت اسلامی فعلی فرو خواهد پاشيد و يک حکومت اسلامی تر و تميز بازرگان واره و ابراهيم يزديانهء ملی - مذهبی جانشين اش خواهد شد؟ آيا مجاهدين و آقای رضا پهلوی در جائی به هم خواهند رسيد؟ آيا کاک مهتدی و کاک هجری همچنان به فکر دموکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان هستند يا خواست هاشان بنا بر شرايط زمانه عوض شده؟ و آيا انديشهء سکولار دموکراسی که در انقلاب مشروطه متبلور شد و در نهضت ملی جان گرفت و در 57 به سودای استقلال و آزادی همهء دست آوردهايش را به باد داد، اين بار هم بازندهء اصلی بازی خواهد شد؟ و آيا درست نيست که اين پرسش ها را مستقيماً با آدم مطلع و حاضر در همه جائی چون دکتر نوری زاده مطرح کنيم؟>>>

14 تيرماه 1396

شعرها

مصاحبه ها

 مقالات

اسلام و تشيع

فرهنگ شناسی 

ادبيات، تاريخ، فرهنگ

نامه هاي سرگشاده

 خط پرسيک   

 ويدئوهای آموزشی

گفتگوها با عليرضا ميبدی:

واژه خانه (تلويزيون)

واژه خانه (راديو)

خاطره های شفاهی

خاطرات ادبی و فرهنگی

چهره خانه

در زمانهء تغيير

در رکاب شعر

در برنامهء ياران

شرح حال:

گفتگو با مهدی فلاحتی

قسمت اول   قسمت دوم

گفتگوبا سيروس ملکوتی

گفتگوبا ميرزاآقا عسگری

در سه قسمت:  1   2   3

گفتگو با سايت توانا

نگاهی به چند تجربهء سياسی

گفاکو با عليرضا نوری زاده

گفتگوها با سيروس ملکوتی

گفتگوها با سعيد بهبهانی

گفتگوها با رضا گوهرزاد

گفتگوها با فرامرز فروزنده

گفتگوها با محمود احمدی

گفتگوها با سايت روشنفکر

گفتگوها با پريسا ساعد

گفتگو با سايت روشنفکر

گفتگو با پارسا سربی

در برنامهء آخرين لحظه

 مجموعهء راديوئی

جستار در فرهنگ شناسی

غفار حسينی

بيژن کارگر مقدم

 

2007    -    esmail@nooriala.com    -    Fax: 509-352-9630